Giám đốc vùng ông Takada Ryosuke cùng đoàn Brother Nhật đến thăm và làm việc tại GSI Giám đốc vùng ông Takada Ryosuke cùng đoàn Brother Nhật đến thăm và làm việc tại GSI

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...