Hướng dẫn chọn mua kìm cách điện 1000V

Hướng dẫn chọn mua kìm cách điện 1000V

Đối với kìm cách điện thì cần lưu tâm hơn chút vì dù có chức năng cách điện nhưng không phải loại nào cũng được phép làm việc trên dòng điện cao thế. Tất cả các dụng cụ cách điện nói chung và nhóm hàng kìm cách điện 1000V đều có biểu tượng xếp hạng 1000V ở tay cầm

 31/05/2021   57 lượt xem