Các dòng lớp phủ thường gặp trên dao phay ngón Solid carbide của Kennametal

Các dòng lớp phủ thường gặp trên dao phay ngón Solid carbide của Kennametal. Cung cấp cho các bạn thông tin về các dòng lớp phủ thường gặp trên dao phay ngón Solid carbide của Kennametal với đặc tính và ứng dụng trên các nhóm vật liệu để các bạn dễ dàng lựa chọn lớp phủ phù hợp.

 03/10/2023     204 lượt xem