Vòm kẹp ZeroClamp Garant

Ngành hàng : ZeroClamp

Tình trạng : Còn hàng

Version:
All components made of stainless or corrosion-resistant steel.
Application:
For individual incorporation in the clamping system.

 
Mã đặt hàng Mã sản phẩm Type Holding force
kN
Clamping pot Ø
mm
Indexing hole
393.1586 360040 11886/90 12.5 90 _
393.1587 360040 12987/90I 12.5 90 Yes
393.1512 360040 10012 25 120 _
393.1548 360040 10148 25 120 Yes
393.1538 360040 138 40 138 _
393.1513 360040 138I 40 138 Yes
393.1554 360040 11954/190 60 190 _
393.1584 360040 12984/190I 60 190 Yes
Ứng dụng

Video

Kích thước
Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707

Hotline: 024 3987 8707