Bao đựng dũa cong Vallorbe

Ngành hàng : Bao dựng dũa

Tình trạng : Còn hàng

Mã đặt hàng: 501.5413
Suitable for:
Precision riffler files No. 528010 - 528310 and No. 529650.
Suitable for: 270×210 mm, for precision riffler files up to 180 mm

Mã đặt hàng Mã sản phầm Số ngăn Chiều dài x Chiều rộng mm Phù hợp với chiều dài dũa mm
501.5413 528510 13 210×170 150
501.5412 528510 12 270×210 180
Ứng dụng

Video

Kích thước
Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707 Liên hệ: 024 3987 8707

Hotline: 024 3987 8707