Dụng cụ đo khoảng cách

Thước chống va đập Tajima

Thước chống va đập Tajima

Liên hệ

Thước cuộn 10m BMI

Thước cuộn 10m BMI

Liên hệ

Thước cuộn 20m BMI

Thước cuộn 20m BMI

Liên hệ

Thước cuộn 30m BMI

Thước cuộn 30m BMI

Liên hệ

Thước cuộn 50m BMI

Thước cuộn 50m BMI

Liên hệ

Thước đo chu vi Schwenk

Thước đo chu vi Schwenk

Liên hệ

Thước gấp gỗ 2m Stabila

Thước gấp gỗ 2m Stabila

Liên hệ

Thước lá Holex

Thước lá Holex

Liên hệ

Thước lá Tajima

Thước lá Tajima

Liên hệ

Thước mét Holex

Thước mét Holex

Liên hệ

Hotline: 024 3987 8707